Ostojen analyysi

Analyysissä käydään läpi mistä ostojen kokonaisuus koostuu, eli mihin yrityksen ostoeurot oikein katoavat. Analyysin avulla pystytään tehostamaan ajankäyttöä siten että aikaa käytetään oikeiden asioiden tehostamiseen. Analyysi toimii hyvänä pohjana myös muun muassa riskienhallinnan ja varastotasojen kehittämisessä.   Ostojen analyysi tarjoaa ehdotukset hankintatoimen seuraaviksi kehitysaskeleiksi, ja toimii näin myös työkaluna ostostrategian kehittämisessä. Ostojen analyysin avulla saatte Excel analyysin ostojen nykytilasta, raportin kehittämisehdotuksineen, eli selkeän kokonaiskuvan ostoista, ja askelmerkit strategian kehittämiseen.  
  • » Mikä on ostojen kokonaisuus?
  • » Mihin ostoeurot katoavat?
  • » Ajankäyttö, riskienhallinta, varastotasot
  • » Ehdotukset jatkon kehitystoimenpiteistä
  • » Ostostrategian kehittäminen
  • » Excel analyysi ja raportti
  • » Selkeä kokonaiskuva ja askelmerkit strategian kehittämiseen

PALVELUT

  OSTOILLA TULOSTA -PALVELU  /  OSTOJEN ANALYYSI /   HANKINTAPÄÄLLIKKÖ

› Ota rohkeasti yhteyttä