Ostoja tehostamalla merkittäviä säästöjä ja parempi tulos

Lähtötilanne

Jepuan Perunan hankinnat on hoidettu suunnitelmallisesti vakiintuneiden toimittajien kanssa, eikä toimintaan tarvittavien materiaalien tai palveluiden osalta ole ilmennyt erityisiä ongelmia. Hankintoja on myös kilpailutettu säännöllisesti, joten kustannustaso ei ole aiheuttanut huolta. ”Vaikka meillä ei olekaan ollut ongelmia toimittajien kanssa, oli hyvä päätös lähteä yhteistyöhön Ostofokuksen kanssa.” kommentoi Jepuan Perunan toimitusjohtaja Markus Jussila. Ostofokuksen ja Jepuan Perunan yhteistyön tavoitteena on ollut varmistaa erityisesti hankintojen järkevä toteuttaminen ja kilpailukykyinen kustannustaso.

 

Ratkaisu

Yhteistyön toimintamalliksi valittiin Ostofokuksen Ostoilla tulosta -projekti, jossa asiakas maksaa vain saavutetuista säästöistä. Alan katteet eivät ole hurjia, joten liiketoiminnan kannattavuuden kannalta optimaalinen kustannustaso on erittäin tärkeää. Asiakkaan kannalta riskittömällä vaihtoehdolla haluttiin löytää yhdessä ne osa-alueet, joista tehostaminen aloitettaisiin. Elintarviketeollisuuden ja liiketoiminnan vaatimusten vuoksi käytiin tarkasti läpi mitkä ovat kunkin osa-alueen vaatimukset niin, että tuotteet ja palvelut vastaavat jatkossakin Jepuan Perunan vaatimuksia niin laadullisesti kuin toiminnallisestikin.

 

Lopputulos

Ostofokus etsi vaihtoehtoisia toimittajia, ja neuvotteli nykyisten ja vaihtoehtoisten toimittajien kanssa hinnat ja ehdot valmiiksi. ”Ulkoistamalla neuvottelut toimittajien kanssa Ostofokukselle, olemme itse saaneet keskittyä tehokkaammin omaan ydinosaamiseemme.” kertoo Jussila. Toimittajan vaihtamista arvioitaessa vaihtoehtoisen toimittajan laatu varmistettiin Ostofokuksen ja Jepuan Perunan yhteistyöllä. Projektin lopputuloksena Ostofokus toi Jepuan Perunalle valmiiksi neuvotellut hinnat ja ehdot, joiden pohjalta Jepuan Perunan oli helppo tehdä päätös siitä, halutaanko muutos toteuttaa. Muutos toteutettiin koska laatuvaatimukset täyttyivät ja muutoksella saavutettaisiin merkittävästi alhaisemmat kustannukset, jotka joissakin tuoteryhmissä vastasivat kymmeniä prosentteja hankinnan vuosikustannuksista. ”Olemme olleet tyytyväisiä Ostofokuksen palveluun ja saavuttamaamme hyötyyn. Ostofokus on siitä poikkeuksellinen toimittaja, että aina kun sieltä saa laskun, tietää että omat kulut ovat pudonneet.” kertoo Jussila.

 

Jepuan Peruna on viljelijäomisteinen ja perunanjalostukseen keskittynyt osakeyhtiö, joka on toiminut jo vuodesta 1976. Omistusrakenteen kautta Jepuan Perunalla on vahva sidos viljelytuotantoon. Jepuan Peruna on yksi Suomen markkinajohtajista vakuumipakatun perunan valmistajana, ja yritys työllistää kolmen tehtaan voimin yhteensä 55 työntekijää. Yrityksen liikevaihto on n. 15 milj. €.