Tietosuojaseloste

Luotettavuus ja huolellisuus on olennainen osa Ostofokuksen toimintaa. Tämä sama koskee luonnollisesti myös henkilötietojen käsittelyä ja keräämistä, ja siksi noudatamme huolellisesti henkilötietojen käsittelyyn soveltuvaa lainsäädäntöä. Käsittelemme ja keräämme henkilötietoja ainoastaan, koska liiketoiminnan harjoittaminen sitä vaatii. Ilman henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä emme pystyisi palvelemaan teitä laadukkaasti.

 

Henkilötietojen kerääminen

Henkilötietojen kerääminen suoritetaan pääasiassa henkilöltä itseltään asiakassuhteen alkuvaiheessa ja sen kehittyessä, mutta keräämme tietoja myös julkisista lähteistä sekä siihen tarkoitetuilla työkaluilla esimerkiksi Google Analyticsiä käyttäen.

Keräämme henkilön nimen ja yhteystiedot, että yhteydenpito on sujuvaa. Organisaatioista keräämme myös yhteystiedot ja vastuulliset yhteyshenkilöt, sekä julkiset taloustiedot. Asiakkuuksien osalta keräämme sopimukset, laskut, yhteysloki ja muut yhteistyön kannalta olennaiset tiedot. Tietoja keräämme vain sen verran kuin laadukas palvelun tarjoaminen vaatii. Verkkovierailuista ja evästeistä, sekä sosiaalisesta mediasta saatetaan myös kerätä tietoja.

 

Henkilötietojen käyttäminen

Kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteen hallintaan ja kehittämiseen. Kerättyjen tietojen avulla kehitetään myös palvelun tarjontaa, verkkosivuja ja sosiaalisen median tarjontaa. Tietoja käytetään myös palveluiden markkinoinnissa.

 

Henkilötietojen turvaaminen

Henkilötietoja säilytetään pääasiassa sähköisillä palvelimilla, jotka ovat salasana suojattuja. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtaiset tunnukset palvelimille. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ellei toimeksiannon suorittaminen sitä vaadi. Kirjalliset dokumentit säilytetään lukitussa tilassa. Tietoja ei luovuteta EU ja ETA maiden ulkopuolelle, ellei toimeksiannon suorittaminen sitä vaadi.

 

Sinun oikeutesi henkilötietoihin

Sinulla on oikeus halutessasi nähdä ja tarkistaa henkilötietojasi, sekä pyytää niihin tarvittaessa korjausta. Normaalisti henkilötiedot poistetaan 10 vuoden kuluttua yhteistyön päättymisestä, mikäli poistoa ei pyydetä aikaisemmin.